dnes je: Sobota 19.01. 2019 právě se nacházíte v sekci poskytujeme
Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Absolona sídlí v Praze a poskytuje služby jak fyzickým tak právnickým osobám od roku 1990 podle potřeb klienta kdekoliv na území ČR.
 
o nás     poskytujeme     zaměření     dotazy online     reference      kontakt   

Zastupování ad hoc - pro jednotlivé případy

       Jedná se o běžný model, kdy klient předloží k řešení konkrétní problém spočívající např. v zastupování v soudním sporu, zastupování při jednání s protistranou, sepsání požadovaného dokumentu, např. smluv o převodu nemovitostí, zástavních smluv, návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí, obchodních smluv, jiných smluv nebo dohod apod.

Dlouhodobé zastupování

       Tento produkt je určen především pro podnikatelské subjekty. Těmto smluvním partnerům poskytujeme komplexní právní zajištění jejich firmy v rozsahu a za podmínek vymezených ve smlouvě. Jedná se zejména o právní konzultace, zastupování před soudy a jinými orgány, vymáhání pohledávek, včetně poskytování potřebných právních informací dohodnutou formou - osobně, po telefonu nebo online. Předností tohoto produktu je prevence případných problémů, které by mohly vzniknout nedoceněním možných následků nesprávné nebo neúplné formulace právního textu, zvýšení právní jistoty klientů při přípravě a uzavírání právních aktů (např. smluv, výpovědí apod.) a možnost okamžitých konzultací - osobních, telefonických nebo elektronických. Dlouhodobá znalost problematiky klienta,
znalost jeho podnikatelské filozofie a strategie umožňuje co nejefektivněji formulovat a hájit jeho zájmy. Za tyto služby klient platí dohodnutou částku - paušální odměnu v pravidelných intervalech.

Školicí a přednášková činnost

       V případě zájmu klienta zajišťujeme také právní osvětu, zaměřenou na výklad právní úpravy otázek spojených s určitou činností klienta.

Zpracovávání právních rozborů

       Podle zadání klienta zpracováváme pro jeho potřebu právní rozbor úpravy určitého problému nebo konkrétního případu zajímající klienta. Pokud je věc možno řešit více způsoby, pak u jednotlivých alternativ řešení upozorňujeme na klady, zápory a případná rizika či výhody jednotlivých alternativ. Rozbor by měl klientovi sloužit jako podpůrný materiál při jeho rozhodování o volbě dalšího postupu v dané věci .
2009