dnes je: Sobota 19.01. 2019 právě se nacházíte v sekci o nás
Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Absolona sídlí v Praze a poskytuje služby jak fyzickým tak právnickým osobám od roku 1990 podle potřeb klienta kdekoliv na území ČR.
 
o nás     poskytujeme     zaměření     dotazy online     reference      kontakt   
       Smyslem naší práce a činnosti je provázet naše klienty při rešení jejich každodenních starostí a problémů, umožnit jim osvobodit se od nutnosti svépomocí studovat právní úpravu jednotlivých otázek tak, aby se bez zbytečných obav o možné právní následky mohli soustředit na řídící a rozhodovací činnost, která je nezbytná pro rozvoj jejich činnosti.

         Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Absolona sídlí v Praze a poskytuje služby jak fyzickým tak právnickým osobám od roku 1990 podle potřeb klienta kdekoliv na území ČR.

       Pro naše klienty zajišťujeme komplexní služby, spočívající v poskytování konzultací při uzavírání smluv, zpracovávání vyjádření, připomínek k návrhum smluv s upozorněním na možná rizika vyplývající z návrhu protistrany, zpracovávání protinávrhu smluv, zajištování závazků a pohledávek, zastupování klientů při smluvních jednáních nebo účast na jednáních. Dále poskytujeme právní služby spočívající v zastupování klientů v řízeních před správními orgány (katastrálními úřady, finančními úřady, finančními ředitelstvími, obecními úřady, stavebními úřady, živnostenskými úřady, apod.), v řízeních vedených soudy či při rozhodčím řízení nebo jednání s protistranou s cílem nalézt smírné vyřízení vzniklého sporu. Máme zkušennosti také s uzavíráním leasingových či factoringových smluv.
       Naše právní služby nabízíme nejen ad hoc, ale i v rámci dlouhodobé spolupráce. V rámci dlouhodobé spolupráce poskytujeme právní služby v dohodnutém rozsahu a podle potřeb klienta, zejména v oblastech pracovního práva, občanského práva, obchodního práva, směnečného práva, daňového práva, živnostenského podnikání, správního práva apod. Klademe důraz na předcházení vzniku možných sporů a pro případ, že spory nastanou nebo již nastaly, usilujeme o nalezení mimosoudního smírného řešení, přijatelného pro účastníky sporu, neboť smírné vyřízení sporu bývá vetšinou tím nejlevnějším a nejrychlejším řešením sporu.

       V rámci služeb, které poskytujeme našim klientům, jsme schopni zajistit na přání a náklady klientů potřebné notářské služby, soudní tlumočníky, daňové poradce, soudní znalce v oboru oceňování nemovitostí či movitého majetku, případně i soudní znalce jiných oborů.

       K zajištění aktuálních právních informací je v naší kanceláři využíván online Obchodní věstník, ASPI a LexDATA.

2009